اطلاعیه مهم دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند تا تاریخ 93/03/27 نسبت به تکمیل فرم اطلاعات خود در سامانه سجاد به صورت کامل (بخش تکمیل مشخصات / وضعیت ایثارگری) اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دریافت هرگونه خدمات به ذینفعان شاهد و ایثارگر منوط به تکمیل کامل و صحیح اطلاعات در سامانه سجاد توسط دانشجو می باشد و هرگونه تبعات تحصیلی (آموزشی و مالی) درخصوص عدم تکمیل فرم فوق در آینده به عهده دانشجو می باشد.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir