برنامه کلاسی ترم تابستان 97

دانشجویان گرامی می توانند از دو صفحه فایل پیوست جهت اطلاع از برنامه کلاسی استفاده نمایند.

شروع کلاسها از سه شنبه 2 مرداد و پایان آن انتهای ماه مرداد است.

دروس معرفی به استاد در انتهای صفحه دوم ذکر گردیده است.

فایلهای پیوست
فایل پیوستتوضیحاتحجم فایل
Download this file (برنامه تابستان 97.pdf)برنامه تابستان 97.pdf 43 Kb