کارداني حرفه اي موسیقي - نوازندگي ساز ایراني

 اهميت روز افزون جايگاه موسيقي در جهت اشاعه فرهنگ ايران اسلامي در سطح داخلي و بين المللي، ارتقاي کيفي و رشد آموزش هاي معنوي موسيقي ايران مبتني بر فرهنگ ملي، نبود دوره هاي موسيقي با گرايش هاي علمي در سطح دانشگاهي و تربيت نيروهاي متخصص به منظور اجراي قطعات موسيقي متناسب با فرهنگ ايراني اسلامي از جمله عوامل موثري است که ضرورت واهميت آموزش نوازندگي ساز ايراني را آشکار مي سازد. نوازنده ساز ايراني در موسيقي به شخصي اطالق مي شود که با اندوختن مهارت هاي مختلف شامل نوازندگي ساز ايراني ، ديکته موسيقي و تربيت شنوايي، تئوري موسيقي و هارموني و نيز همنوازي سازهاي ايراني به عنوان نوازنده در ارکسترهاي کوچک و نيز به عنوان دستيار آموزش ساز ايراني، فعاليت نمايد. 

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir