کارداني حرفه اي سینما – تصویربرداري

  اهداف مورد نظر در اجراي آموزش هاي علمي - کاربردي در رشته تصويربرداري عبارتند از: ايجاد و ارتقاي انگيزه ها براي کسب مهارتهاي مورد نياز در مشاغل مرتبط با تخصص تصويربرداري، به روز کردن تخصص و مرتبط کردن متون و واحدهاي درسي با شکل و شيوه امروزي تصوير برداري و تفکيک اين رشته از تخصص فيلمبرداري، عمق بخشيدن به فراگيري مهارت ها و توانايي فراگيران با نگاهي به تحوالت نوين در محدوده تکنيکي، علمي و کاربردي اين رشته، بهبود شيوه ها و امکانات آموزشي و گسترش مطلوب آموزش عملي و کارگاهي ضمن طراحي وتدوين شکل وساختار امکانات آموزشي مناسب . وجود طيف گسترده در دو سو (کاربران و مخاطبان) ضرورت واهميت آموزش عالي رشته هاي مرتبط با تصوير و از جمله تصويربرداري را دو چندان مي کند.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir