کارداني حرفه اي گردشگري

 

 

 

مجموعه وظايف مربوط به مشاغل حوزه امور خدمات گردشگري مشتمل بر ايجاد تسهيلات لازم براي سفرهاي انفرادي و گروهي، تامين جا، مکان و وسايل سفر وگشت هاي برنامه ريزي شده و نيز ذخيره جا در تاسيسات اقامتي و خدمات ويژه در مورد انتظار مسافران منوط به دانش فني و تجارت حرفه اي در فرايند کار است. احاطه به مقررات و قوانين مسافرت و تردد، دانش فني و مهارت هاي مربوط به ترتيب سفر، برنامه ريزي گشت ها و اجراي آنها و راهنمايي و راهبري مسافران از جمله وظايف مهمي هستند که مباشرت آنها مستلزم تسلط تکنولوژي فني روز بوده و به طور معمول از طريق رشته هاي تحصيلي موجود در آموزش عالي قابل انتقال است و در شرايط مطلوب نيز مستلزم سال ها کار و تجربه همراه با کارشناسان خبره و وقفه در بهره دهي کامل نيروي انساني از بدو استخدام مي شود. اجراي دوره تحصيلي کارداني علمي - کاربردي رشته خدمات گردشگري، انتقال مجموعه دانش ها و مهارتهاي شغلي مورد نياز و امکان اشتغال فوري

 

 

 

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir