کارداني حرفه اي معماري - معماري داخلي

دوره کارداني حرفه اي معماري داخلي يکي از دوره هاي آموزش عالي و هدف آن تربيت افرادي است که بتوانند فاصله تخصص بين معمار و سطوح پايين تخصصي را در کارهاي اجرايي معماري پرنمايد و در زمينه طراحي به عنوان دستيار مهندس معمار همکاري نمايند. اگر معماري راحت سازي فضاي زيستي انسان ها است، معماري داخلي اخص موضوع است. بايد بپذيريم که معماري قادر به پوشش تمام شقوق تخصصي خود نيست و آنچنان که در تمام جوامع پيشرفته تحت عنوان کارآيي ها و با گرايش هاي مختلف مطرح است در ايران هم با توجه به توسعه علمي چاره اي جز قبول حقايق و اجراي آن نداريم. بنابراين وجود افرادي که بتوانند طرحهاي مهندسان معمار را در زمينه هاي ارائه و ترسيم و رساندن يک طرح اوليه مهندس طراح به فاز 1 و 2 (ترسيم نقشه هاي معماري و اجرايي) ياري نمايند و در انجام کار در تمامي زمينه هاي  کيفي و کمي مرتبط بين مهندس معمار وافراد کم تخصص و يا بي تخصص همکاري داشته باشند، ضرورت و اهميت اين دوره را کاملاً مشخص و محرز مي سازد.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir