کارداني حرفه اي روابط عمومي

روابط عمومي مسئول آگاهي دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظيفه آن ايجاب مي کند وفاق و سازگاري بين مصالح فردي و منافع عمومي را فراهم سازد. روابط عمومي هنري است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازنده بستر گفتگو، خدمت رساني و همگرايي در يک موسسه يا سازمان پوياست و براي جلب رضايت و مشارکت مردم فعاليت مي کند. امروزه در سراسر کشور، هزاران کارمند روابط عمومي در شرکت هاي تجاري صنعتي، سازمانهاي دولتي و خصوصي، انجمن هاي تخصصي و بطور کلي در همه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي وعلمي جامعه مشغول به فعاليت مي باشند اما عليرغم گسترش روزافزون اين حرفه هنوز اصول، اهداف و نقش روابط  عمومي براي تعداد قابل توجهي از نيروهاي انساني در حوزه هاي روابط عمومي شناخته نشده است. بدين منظور دوره کارداني روابط عمومي جهت آموزش نيروي انساني ماهر و کارآمد تشکيل شده است.

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir