اطلاعیه تعیین تکلیف دانشجویان ترک تحصیل و فارغ التحصیل

 مطابق بخشنامه پیوست معاون محترم آموزشی دانشگاه ، دانشجویان ترک تحصیل یا فارغ التحصیل که تا تاریخ 15 تیر 96 خواه یک یا چند ترم و خواه تمامی ترمهای خود را با موفقیت سپری نموده اند اما جهت انجام مراحل قانونی انصراف و یا تسویه حساب فارغ التحصیلی اقدام ننموده اند دروس گذرانده ایشان از سامانه آموزشی کاملا حذف خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی نیز از ایشان سلب می گردد.

 

فایلهای پیوست
فایل پیوستتوضیحاتحجم فایل
Download this file (انصرافیها.pdf)انصرافیها.pdf 115 Kb