معرفی مدیریت مرکز

خانم اکرم السادات مهربخش مدیر مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر شماره 1 مازندران از سال 1379 مسولیت مرکز را بر عهده دارند.

سوابق تحصیلی

کارشناسی: علوم تربیتی از دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد : علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی

دکتری تخصصی : دانشگاه پداگوژی تاجیکستان

سوابق آموزشی

- تدریس در مقاطع مختلف آموزش و پرورش

- مدرس مرکز تربیت معلم . ضمن خدمت استان مازندران

- مدرس دانشگاه پیام نور و مراکز علمی-کاربردی

- مشاور کانون شاهد بنیاد شهید

- عضو گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش استان مازندران

- معلم نمونه استان در سال 1381

سوابق اجرایی

- مدیریت و معاونت دبیرستانهای شهرستان قائمشهر

- مدیریت کانون شاهد

- معاونت کانون فرهنگی-تربیتی شهرستان قائمشهر

- فعالیت در کمیسون بانوان شهرستان قائمشهر

- 13 سال رئیس مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر شماره 1 مازندران

- مدیر نمونه مراکز علمی-کاربردی در سال 1384

- بیش از 15 تشویقی از مسئولین اجرایی استان و کشور

سوابق پژوهشی

- 8 مقاله چاپ شده در مجلات خارجی

- 3 مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی

- 15 مقاله چاپ شده در مجلات استانی و کشوری

- ارزیاب کمیسیون آثار تالیفات و تحقیقات آموزش و پرورش مازندران

- محقق و پژوهشگر آموزش و پرورش با پذیرش 12 اثر تحقیقاتی

- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : "بررسی محاسن و مشکلات درس کارورزی مراکز تربیت معلم استان مازندران"

- عنوان پایان نامه دکتری : "بررسی مهارتهای مدیریت زمان مدیران در اثر بخشی نظام آموزش و پرورش ایران"

 

 

ورود به سامانه سجاد
 

تماس با ما

مازندران- ساری- میدان خزر- کیلومتر 6 جاده فرح آباد- مركز علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 مازندران- کد پستی:19879-48161

تلفن تماس :33032768 & 33034356 - 11 98+

تماس با مديريت وبسايت : Webmaster@ FH1.ir